Middagsymposium


23 maart 2023


Bildung.city | Amsterdam

Accreditatie

Goedgekeurd

Voor dit middagsymposium is accreditatie goedgekeurd door:


Registerplein

Categorie Accreditatiepunten

Register Cliëntvertrouwenspersonen WZD

Register Cliëntondersteuners

Register Ervaringsdeskundigen

Register GGZ-agogen

Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

Register Maatschappelijk werk

Register Sociaal Agogen

Register Sociaal Werker

Register Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Aanvullende informatie
Met een certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.

Accreditatieverzoeken
Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons op! Mail ons uw verzoek naar: office@logacom.nl


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek uw QR-code nogmaals te laten scannen. 

Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers wiens QR-code na 16:00 uur is gescand. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ-registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 16:15 uur uw code laten scannen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.