Middagsymposium


23 maart 2023


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:00

Inloop met koffie of thee

13:30 Petra Schaftenaar Minco Ruiter

Opening: de onmacht in beeld

Dr. Petra Schaftenaar en Minco Ruiter, auteurs van het boek ‘De-escalatie en dwangreductie’.  Beide auteurs hebben een brede werk-, trainings- en onderzoekservaring in de (forensische) ggz en jeugdzorg. Petra Schaftenaar doet dit inmiddels vanuit haar bedrijf Metis Zorg. Minco Ruiter werkt ook als zelfstandige: Aansluiten & Afstemmen is zijn bedrijf.

Waarom is het onderwerp de-escalerend werken zo ingewikkeld? Wat gebeurt er in de interactie waardoor situaties escaleren in plaats van de-escaleren, waardoor client en medewerker(s) van elkaar verwijderd raken, in plaats van naar elkaar toe komen? Dat zijn de vragen die in deze opening aan bod komen.

13:45 Yolande Voskes

Een ingewikkeld thema ontward…

Dr. Yolande Voskes, onderzoeker en assistent professor Amsterdam UMC

In deze lezing beziet Yolande het thema dwangreductie vanuit historisch en zorgethisch perspectief. Ze schetst de stand van zaken in onderzoek en praktijk en zij illustreert de maatschappelijke onomkeerbare beweging.

14:30

Pauze

15:00 Petra Schaftenaar Minco Ruiter

Wij zijn aan zet

Dr. Petra Schaftenaar en Minco Ruiter

Vanuit een persoonlijke invalshoek, eigen praktijkervaring en onderzoek geven beide auteurs zicht op de escalerende complexiteit van het werk van alle dag in de klinische intensieve en forensische zorg. Het is echter juist deze complexiteit die de inzichten hebben gegeven in de sleutelfactoren voor verandering. Het zijn deze factoren die de basis vormen van het anders denken over agressie en dwang, als twee ongewenste aspecten van onze zorg. Pas als we beter begrijpen hoe iets werkt, kunnen we in aansluiting daarop onze manier van werken aanpassen. We zullen in deze presentatie niet alleen onze inzichten hierover delen, maar ook onze op de praktijk gerichte uitwerking daarvan: de 'De-escalatie Piramide' als kapstok voor vele methodische toe te passen invalshoeken, interventies en werkvormen. Vanuit onze invalshoek is de-escalerend werken én denken per definitie relationeel. Werken in en vanuit de relatie, ook als je 'tegenover elkaar' staat heeft een positief effect op beide partijen en daardoor ook op de invulling en beleving van dwang en drang.

15:45

Discussie

16:15

Borrel en nazit